Zásady ochrany osobních údajů

Z

Poslední změna: 16. 03. 2020.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek, které naleznete na této stránce.

Hlavním cílem zpracování vašich osobních údajů je nabídnout vám nejnovější informace o našich stálých i nových produktech a službách. Dalším cílem je poskytovat časově omezené nabídky a praktické informace. Snažíme se vytvářet nabídky na míru na základě profilování a prezentovat vám pouze relevantní nabídky výrobků a služeb, abyste nebyli zaplaveni nabídkami produktů, které již máte k dispozici nebo které nevyhovují vašim potřebám.

Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili ve formě otázek, aby toto informační memorandum bylo co nejvíce přehledné a praktické z hlediska vyhledávání informací. Pokud máte jakékoliv dotazy, pošlete nám zprávu a my vám rádi pomůžeme.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Pro marketingové účely je správcem vašich osobních údajů společnost provozující tyto stránky, tedy společnost Pine Tree Enterprises, s.r.o., zapsaná v Slovenskom obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel SRO, vložka číslo 84450/B od dňa 29.9.2012. Sídlo společnosti je na ulici Račianska 1518/61, 83102 Bratislava, Slovensko. IČO společnosti je 46852069. Společnost je plátcem DPH pod daňovým číslem SK2023606640.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje – emailová adresa.
 • Soubory Cookies – malé soubory umístěné na pevném disku vašeho počítače, díky kterým je možné vás identifikovat jako jednotlivce v rámci prohlížených webových stránek, aby se vám nabízená služba mohla přizpůsobit na míru a zapamatovat si vaše preference.
 • Informace o využití produktů a služeb – jaké produkty nebo služby jste si od nás v minulosti zakoupili, co vás nejvíce na našich stránkách zajímá, jak dlouho a jak často naše stránky používáte, na které prvky klikáte, jak se stránkami pracujete, kde jste se o nás poprvé dozvěděli apod.
 • Technické a geolokační údaje – IP adresy, verze prohlížeče a operačního systému, označení používaného zařízení.

Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodě získáváme přímo od vás. Osobní údaje mohou také pocházet z vašeho prohlížeče nebo z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje také mohou pocházet od třetích osob, které jsou oprávněny s nimi zacházet, například Facebook.

Za jakým účelem se poskytuje souhlas pro zpracování osobních údajů?

Souhlas se poskytuje pro marketingové účely, které zahrnují následující činnosti:

 • nabídka produktů a služeb elektronickou formou, zejména formou emailových zpráv či prostřednictvím našich stránek,
 • automatizované zpracování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku vašim individuálním potřebám,
 • průzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Souhlas poskytnutý k marketingovým účelům je dobrovolný. Je však nezbytný k tomu, abychom vám mohli posílat individuální nabídky produktů a služeb. Bez takto poskytnutého souhlasu vám individuální nabídky produktů a služeb nemůžeme poskytovat.

Proč dochází k profilování?

Naše společnost se vám snaží poskytovat individuálně upravené nabídky produktů a služeb. Z tohoto důvodu vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu profilujeme. Pro tento účel používáme automatické informační systémy a webové aplikace. Podle toho vám posíláme individualizované zprávy a nabídky produktů a služeb naší společnosti. Automatické profilování osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí jednání a podle toho přizpůsobit naše produkty a služby.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Souhlas jste společnosti udělili na dobu trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení takového smluvního vztahu nebo do momentu, kdy váš souhlas odvoláte. Pokud nejste a ani se nestanete klientem společnosti, váš souhlas bude v platnosti 10 let od jeho udělení nebo do momentu, kdy ho odvoláte. Po uplynutí příslušného času budou vaše osobní údaje vymazány.

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

Pro zpracování údajů pro účely marketingu mohou mít k Vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zpracovatelé. Jde o subjekty, které zajišťují řádný chod naší společnosti (např. účetní) nebo nám pomáhají se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (např. Facebook nebo Google). Zpracovatelé jsou v každém případě též povinni dodržovat striktní pravidla ochrany osobních údajů.

Jak jsou údaje uchovány?

Zpracování a uložení dat je chráněno různými opatřeními, například hesly, šifrováním, pravidelným zálohováním, aktualizacemi bezpečnostních systémů a průběžným dbáním o bezpečnost techniky. Údaje jsou uloženy na datových serverech splňujících bezpečnostní standard TIER 4 a patřících hostingové společnosti Savana.cz, s. r. o., v České republice. Přenos dat je šifrován pomocí SSL/TLS.

Jak můžete uchování a použití těchto údajů ovlivnit?

V případě, že chcete zrušit zasílání novinek a obchodních nabídek, můžete tak učinit kliknutím na odkaz v každé takové emailové zprávě, nebo nám napsat na výše zmíněnou emailovou adresu. V případě, že chcete zrušit svůj uživatelský účet na našich stránkách a vymazat své osobní údaje, nebo své osobní údaje změnit, stačí nám napsat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Jaká jsou vaše práva při zpracovávání osobních údajů?

Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro společnosti v České republice důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů lze uplatnit následující práva:

 • Informace o zpracování Vašich osobních údajů: informace zahrnují zejména totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.
 • Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu: Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut): V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, protože v některých případech máme povinnost nebo oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.
 • Právo na omezení zpracování: Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody, či osobní údaje blokovat.
 • Právo na přenositelnost údajů: Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.
 • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování: Pokud zjistíte nebo se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete vznést také přímo proti automatizovanému rozhodování.
 • Kde můžete práva uplatnit a jsou tyto práva zpoplatněná: Jednotlivá práva můžete uplatnit v naší společnosti emailem na výše zmíněné emailové adrese, nebo písemně na adrese sídla společnosti. Všechny informace a vyjádření k právům, která uplatňujete, poskytujeme zdarma.
 • Za jak dlouho můžete očekávat odpověď od společnosti: Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.
 • Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů: V případě podezření na neoprávněné použití vašich osobních údajů se můžete obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, ulice Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Nejnovější příspěvky